แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี

กำหนดการดำเนินการรับสมัคร / คัดเลือก / ประกาศ
การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www3.reg.cmu.ac.th/applyspecial54/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ