แสดงรายละเอียดข่าวthe 22nd International Youth Forum in Seoul between 17 - 24 August 2011

the 22nd International Youth Forum in Seoul between 17 - 24 August 2011 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

the 22nd International Youth Forum in Seoul between 17 - 24 August 2011

AUN เชิญเข้าร่วม the 22nd International Youth Forum in Seoul ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2554 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดยผู้สนใจต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 27 เมษายน 2554 และบทความจาก 1 ใน 2 หัวข้อ คือ 1) Convergence of Humanity and Technology หรือ 2) Utilization of Technology for World Peace and Role of Youth ภายในวันที่ 4 เมษายน 2554

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ