แสดงรายละเอียดข่าว



สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยขอเชิญผู้สนใจเสนอขอรางวัลโครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ฯ ปีที่ 3

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยขอเชิญผู้สนใจเสนอขอรางวัลโครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ฯ ปีที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยขอเชิญผู้สนใจเสนอขอรางวัลโครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ฯ ปีที่ 3

สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตยขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคลากรตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมเสนอขอรางวัลโครงการวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ฯ ปีที่ 3 เปิดรับสมัครให้ส่งวิทยานิพันธ์เข้าร่วมในโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554สามารถติดตามรายละเอียดโครงการและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/sanyains

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ