แสดงรายละเอียดข่าวพิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554

พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2554

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส คณะนิติศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกำหนดการ
พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554  
เวลา 09.00 – 13.00 น. และเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ภาคเช้า ณ คณะนิติศาสตร์ ภาคบ่าย ณ บริเวณลานสัก ศาลธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
----------------------

09.00 - 10.00 น.     ต้อนรับแขกอาวุโส และผู้เข้าร่วมงาน
10.00 - 11.30 น.     พิธีสระเกล้า ดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส
11.30 – 13.00 น.    เชิญชวน – เชิญชิม งานกิจกรรมแข่งขันตำส้ม และรับประทานอาหารร่วมกัน
14.30 น. เป็นต้นไป ร่วมขบวนดำหัวอธิการบดี อดีตอธิการบดี คณาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ
ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายพันธ์นริศร์ เธียรธนาการ โทร.053-942909

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ