แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนกระบวนวิชา 177431ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)กลุ่มนักศึกษารหัส 49 ป.ตรี

ตารางเรียนกระบวนวิชา 177431ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)กลุ่มนักศึกษารหัส 49 ป.ตรี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนกระบวนวิชา 177431ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)กลุ่มนักศึกษารหัส 49 ป.ตรี

ตารางเรียนกระบวนวิชา 177431ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)กลุ่มนักศึกษารหัส 49 ป.ตรี นักศึกษาสามารถดาวน์ โหลดตรางเรียนกระบวนวิชาดังกล่าวได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ