แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วม The 2nd Asia-Europe Education Workshop ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศออสเตรีย

เชิญเข้าร่วม The 2nd Asia-Europe Education Workshop ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศออสเตรีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วม The 2nd Asia-Europe Education Workshop ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2554 ณ ประเทศออสเตรีย

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation) ร่วมกับมหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศออสเตรีย ขอเชิญผู้วนใจเข้าร่วมการประชุม The 2nd Asia-Europe Education Workshop ในหัวข้อเรื่อง Knowledge Societies: Universities and their Social Responsibilities ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัย Innsbruck ประเทศออสเตรีย

อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.asef.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ