แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 และเอกสารประกวดราคา เลขที่ 1-2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการประกวดราคา ได้ร่วมพิจารณาการเสนอราคา ในวันที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ ศูนย์ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พันธวณิช จำกัด

ผลการประกวดราคาดังกล่าว แจ้งให้ทราบจาก ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ