แสดงรายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรม สัมมนา

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรม สัมมนา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบรม สัมมนา

ด้วยภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะมีการจัดฝึกอบรม สัมนาโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2554 จำนวน 3 โครงการ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและผู้สนใจทั่วไป สามารถติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ได้ที่

http://www.tsu.ac.th/news/detail.php?id_list=1345

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ