แสดงรายละเอียดข่าวสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ด้วย สำนักบริการวิชาการ เมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยพลังจิตใต้สำนึก ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2554 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว

สามารถติตามรายละเอียดได้ที่
http://www.uniserv.cmu.ac.th/html/Course-2554.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ