แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ เรื่อง

เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ เรื่อง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ เรื่อง

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมฟังการนำเสนอ เรื่อง "Additions and Crime" โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Health and Social Studies, University of South Bohemia in České ประเทศสาธารณรัฐเช็ก วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มช.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โทร.2906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ