แสดงรายละเอียดข่าวทุน DAAD ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2012/2013

ทุน DAAD ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2012/2013 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน DAAD ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2012/2013

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ดี เอ เอ ดี) มอบทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท 40 สาขาและปริญญาเอก 3 สาขา รวม 43 สาขา เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนีสำหรับปีการศึกษา 2012/2013

ปิดรับสมัคร ส่งเอกสารที่สถานทูตฯ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 (รับเฉพาะที่เอกสารครบเท่านั้น)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ