แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรม การจัดการมรดกโลกในเอเชีย และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554

โครงการอบรม การจัดการมรดกโลกในเอเชีย และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรม การจัดการมรดกโลกในเอเชีย และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม การจัดการมรดกโลกในเอเชีย และทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 2554 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจติดต่อ 053-943219 หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ