แสดงรายละเอียดข่าวตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดตารางเรียนได้ที่ไฟล์เกี่ยวข้องด้านล่าง

กำหนดการลงทะเบียน
วันเปิดภาคการศึกษาและวันเข้าชั้นเรียน จันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2551
วันเพิ่ม-ถอน ลงทะเบียนหลังกำหนด จันทร์ที่ 2-พฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551
วันประกาศผลลงทะเบียน/เพิ่มถอนกระบวนวิชา ศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ศุกร์ที่ 6-เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2551
วันประกาศผลสรุปการลงทะเบียน/เพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา อาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2551
วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จันทร์ที่ 9-ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2551
วันถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษร W จันทร์ที่ 9 มิถุนายน-ศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ