แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2554

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2554

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานใหญ่ ประจำปี 2554 ในวันที่ 26 - 27 มี.ค. 54 เวลา 09.00 - 15.00 น.ไม่ต้องไปเสียเวลาตามหานายจ้างมางานนี้แล้วคุณได้ยื่นใบสมัครพร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์กับนายจ้างได้โดยตรงแถมยังมีบริการจัดหางานเคลื่อนที่ทาง Internet โดยรถโมบายยูนิตซึ่งสามารถดูตำแหน่วงานว่างได้ทั่วโลกอีกด้วย ไปงานนี้อย่าลืมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครงานไปด้วยนะจ๊ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ