แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธุ์ทุน JSPS ประจำปี 2554 (JFY 2011)

ประชาสัมพันธุ์ทุน JSPS ประจำปี 2554 (JFY 2011) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธุ์ทุน JSPS ประจำปี 2554 (JFY 2011)

วช. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Society for the Promotion of Science, JSPS) ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับทุนประเภทต่างๆ ของ JSPS ดังนี้
1. Summer Program
2. Postdoctoral Fellowships
3. Invitation Fellowships
4. JSPS Award

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ