แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาประจำปี 2011 ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

ทุนการศึกษาประจำปี 2011 ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาประจำปี 2011 ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

โครงการ German-Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance ประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปี 2011 ระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์และมีทักษะภาษาเยอรมันในระดับดี


คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ