แสดงรายละเอียดข่าวม.ธุรกิจบัณฑิต เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

ม.ธุรกิจบัณฑิต เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.ธุรกิจบัณฑิต เชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 8.30 - 17.00 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ถนนประชาชื่น


ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดกำหนดการและใบตอบรับได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ