แสดงรายละเอียดข่าวเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษด้านกาต่างประเทศ "โครงการบัวแก้วสัญจร"

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษด้านกาต่างประเทศ "โครงการบัวแก้วสัญจร" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษด้านกาต่างประเทศ

ขอเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษด้านกาต่างประเทศ "โครงการบัวแก้วสัญจร" โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 15 คน เข้าร่วมและมาบรรยายด้านการต่างประเทศ ประกอบด้วย ภาพรวมการต่างประเทศ ประชาคมอาเซียน เขตแดน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (FTA/ความร่วมมืออนุภูมิภาค) ในวันที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ งานบริการงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ