แสดงรายละเอียดข่าวประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดของขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 1 สามารถดูได้ที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ