แสดงรายละเอียดข่าวInternational Youth Festival ครั้งที่ 14 (17 - 21 พ.ค. 54)

International Youth Festival ครั้งที่ 14 (17 - 21 พ.ค. 54) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

International Youth Festival ครั้งที่ 14 (17 - 21 พ.ค. 54)

Akdeniz University ประเทศตุรกี เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม International Youth Festival ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 17 - 21 พฤษภาคม 2554 โดย Akdeniz University จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางภายในเมือง Antalya ให้ผู้เข้าร่วมเทศกาล

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงภายในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ