แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2011 - 201

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2011 - 201 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2011 - 201

เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2011 - 201 ในช่วงเดือนตุลาคม 2011 - กันยายน 2012

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ไฟล์ประกอบข่าว และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบได้ที่ พี่กุ้ง (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์) ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554 (เพื่อคัดเลือกรายชื่อนักศึกษาเพียง 1 ราย ไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีต่อไป)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ