แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา/วิจัยจากไต้หวัน

ทุนการศึกษา/วิจัยจากไต้หวัน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา/วิจัยจากไต้หวัน

ด้วยฝ่ายวัฒนธรรมการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เปรียบเสมือนตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน ประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาต่อไต้หวัน ตลอดจนทุนการศึกษาต่างๆ ที่รัฐบาลไต้หวันมอบให้กับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ระเบียบการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัย และโครงการศึกษาภาษาจีนระยะสั้น ได้ที่ Click

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ