แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50

ขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญสมัครทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49 และ 50

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 49-50 เข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่นระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2555 และเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2555 (รุ่นละ 57 วัน) เพื่อฝึกอบรมเรื่อง แนวทางการพัฒนาของประเทศญี่ปุ่น (การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่, สังคม และวัฒนธรรม)โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน - ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา พม่า และไทย

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2554

รายละเอียดเพิ่มเติมClick

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ