ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์

ซ่อนข่าวเด่น

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์กรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ระหว่างคณะและศิษย์เก่า นิติศาสตร์ มช.

     ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
(คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ เว็ปไซต์ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )     หรือสามารถติดตามข่าวสาร/กิจกรรมได้ที่นี่
(คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

หากมีข้อสงสัย/สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ email: law.cmu@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์ 053-942919 ค่ะ