แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ครั้งที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ครั้งที่ 3

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ ครั้งที่ 3
ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกระจก SB 4107 ชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 053 942909
โดยผู้ที่สนใจ โปรดแจ้งการตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ