แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ขอความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกท่านในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ทั้งนี้ในช่วงเดือนมีนาคม 2554 นี้จะเป็นช่วงทดสอบระบบหากมีปัญหาในการใช้ หรือข้อติชมอื่นใดท่านสามารถแจ้งได้ที่ facebook, twitter ของคณะ หรือ email: law.cmu@hotmail.com หรือทางโทรศัพท์ 053-942904 ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ