แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2011-2012 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ e-apply.jp/e/osaka-u-exchange

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามและจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ