แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gifu University

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gifu University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gifu University

ด้วย Gifu University รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างปี 2554 - 2555 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. Japan government (MEXT) scholarship students : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ 120,000 เยน ค่าเดินทางระหว่างประเทศ และรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

2. Self-Financing students : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามและยื่นใบสมัครได้ที่ พี่กุ้ง (งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) ภายในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ