แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

คณะนิติศาสตร์ขอเชิญนักศึกษาชั้นปี 3 ทุกคนเข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง SB1122 ร่วมฟังโอวาทจากอาจารย์พร้อมรับหนังสือรายงานตัวและแบบประเมินผลการฝึกงาน งานนี้ใครไม่เข้าอดได้เอกสารรายงานตัวแล้วจะไม่ฝึกงานนะคะ อย่าพลาด!!!

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ