แสดงรายละเอียดข่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา

เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน และ คุณสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กล่าวความเป็นมาและการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ