แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 54

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศในวันที่ 15 ก.พ. 54

ข่าวแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่4 ทุกท่าน คณะนิติศาสตร์ขอนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกท่านเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ ร่วมฟังปัจฉิมโอวาทจากอาจารยืและฟังบรรยาย เตรียมตัวหางานอย่างไรให้ได้งานและแนะแนวการเรียนต่อป.โท สุดท้ายร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์กันเน้อเจ้า ปล. แต่งชุดนักศึกษาเรียบร้อยเน้อเจ้า

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ