แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ!! นัดประชุมสมาชิกหน่วยศึกษากฎหมาย EU-ASEAN วันที่ 16 ก.พ. 54

ประกาศ!! นัดประชุมสมาชิกหน่วยศึกษากฎหมาย EU-ASEAN วันที่ 16 ก.พ. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ!! นัดประชุมสมาชิกหน่วยศึกษากฎหมาย EU-ASEAN วันที่ 16 ก.พ. 54

หน่วยศึกษากฎหมาย EU-ASEAN นัดประชุมน้องๆ สมาชิก หน่วย EALS ทุกคน (ครั้งสุดท้ายของเทอมนี้) เพื่อหารือและรับรองมติเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการและกฎระเบียบของหน่วย EALS ณ ห้อง SB 3203 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่ พี่ป่าน 081-9805220

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ