แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา 12 ก.พ. 54

เชิญเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา 12 ก.พ. 54 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา 12 ก.พ. 54

สำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน
ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการแข่งขันทางการค้าแก่สถาบันการศึกษา วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942906


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ