แสดงรายละเอียดข่าวตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2554 เป็น วันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 คณะขอประกาศกำหนด การสอบกระบวนวิชาของคณะนิติศาสตร์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ