แสดงรายละเอียดข่าวShinshu University Exchange Student Program (for Oct. 2011)

Shinshu University Exchange Student Program (for Oct. 2011) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shinshu University Exchange Student Program  (for Oct. 2011)

ด้วย Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University Exchange Student Program ระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน - 1 ปี การศึกษา โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่##คลิก#

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและยื่นใบมัครได้ที่ พี่กุ้ง งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-942906
ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ