แสดงรายละเอียดข่าวมอส. เปิดรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6

มอส. เปิดรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอส. เปิดรับอาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่น 6

มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เปิดรับสมัครอาสามัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ 6 ในครั้งหนึ่งในชีวิต กับการเป็นอาสาสมัครเต็มเวลา (วาระ 1 ปี) เพื่อทำงานทางสังคม ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริง โดยผ่านการเป็น "อาสาสมัครนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน" เขียนใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ส่งไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่ 409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม. 10320 โทรศัพท์ : 0-2691-0437-9ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 (สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaivolunteer.or.th/thaivo/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid=1 และดาวน์โหลดใบสมัครได้จากไฟล์ประกอบจ้า...)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ