แสดงรายละเอียดข่าวทุนเรียนภาษาอังกฤษ จาก Study Plus ณ ประเทศออสเตรเลีย

ทุนเรียนภาษาอังกฤษ จาก Study Plus ณ ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนเรียนภาษาอังกฤษ จาก Study Plus ณ ประเทศออสเตรเลีย

Study Plus มอบทุนเรียนภาษาอังกฤษจำนวน 1 เดือน ให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 1 ทุน

โดยนักศึกษาจะได้รับยกเว้น
1. ค่าเรียน 350 AS ต่อสัปดาห์ จำนวน 4 สัปดาห์
2. ค่าลงทะเบียน 200 AS
รวมทั้งหมด เป็นเงิน 42,000 บาท (โดยประมาณ)

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่บู๊ธ Study plus บริเวณ หน้าห้องเรียน SB 4106 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30 - 17.30 น.

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ