แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2554

ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2554

ขั้นตอนการกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษาของผู้กู้รายใหม่ (นักศึกษารหัส 54 และรุ่นพี่ที่ไม่เคยกู้มาก่อน)ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 10 ขั้นตอน ซึ่งเริ่มดำเนินการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 54 รายละเอียดอ่านได้จากไฟล์ประกอบเลยจ้า....

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ