แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ