แสดงรายละเอียดข่าวพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มช.

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มช. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มช.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ