แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ด่วน!! วันเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

ประกาศ ด่วน!! วันเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ด่วน!! วันเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

ประกาศ ด่วน!! สำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS

กลุ่มที่ 1 เรียนภาษาอังกฤษ ทุกวันอังคาร , พุธ, ศุกร์ เวลา 16.30 - 18.00 น. เริ่มเรียนวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554
กลุ่มที่ 2 เรียนภาษาอังกฤษ ทุกวันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 09.00 - 10.30 น. เริ่มเรียนวันพุธที่ 26 มกราคม 2554

สถานที่เรียน : สถาบันภาษา
สอบถามเพื่มเติมได้ที่ พี่กุ้ง โทร.053-942906

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ