แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 26

ขอเชิญนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 26 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 26

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปรเทศไทย(สออ. ประเทศไทย) จัดการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 26 เรื่อง "Enhancing Educational Partnerships" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิมานบางพลี อาคาร Cathedral of Leading มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมดังกล่าว อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ