แสดงรายละเอียดข่าว



คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณบดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน ณ คณะนิติศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงานให้แก่บุคลากร และเพื่อให้มีประสบการณ์ทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2554 ณ ห้องเรียนปริญญาโท 102 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ