แสดงรายละเอียดข่าวม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการ เนื่องในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร

ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการ เนื่องในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการ เนื่องในงานรำลึกศาสตราจารย์ ดร.จี๊ด เศรษฐบุตร

กองทุน ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง “มาตรการจัดการกากอุตสาหกรรม : อนาคตเศรษฐกิจไทย” วันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.สุกัญญา คงกล่อม โทร.02-696-5406

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ