แสดงรายละเอียดข่าวม.รามคำแหง เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท.2554 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2554

ม.รามคำแหง เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท.2554 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2554 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ม.รามคำแหง เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท.2554 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2554

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท.2554 เรื่อง ชีวิตใหม่คนอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2554 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง ม.รามคำแหง จ. กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ