แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Law and Political Science, National University of Laos

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Law and Political Science, National University of Laos - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Law and Political Science, National University of Laos

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี(ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Faculty of Law and Political Science, National University of Laos ในโอกาสเจรจาความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และหารือเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมทางด้านกฎหมายกับศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ณ สำนักงานคณบดี และศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ