แสดงรายละเอียดข่าวเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177141

เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177141 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177141

แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบวิชา 177141 sec 801 ที่สอบวันที่ 22 ธ.ค.53 เวลา 08.00 - 11.00 ให้สอบห้อง 01-005(ห้องเรียนรัฐศาสตร์การเมือง)(24คน),SB4408 (24 คน), SB4409 (23คน) และห้อง01-003(ห้องเรียนรัฐศาสตร์การเมือง) (46 คน) ค่ะ และ sec001 สอบห้องSB4402(40คน), ห้องSB4403 (39คน) ส่วน SEC 002 สอบห้องSB4410 ทราบแล้วบอกต่อเพื่อนด้วยนะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ