แสดงรายละเอียดข่าวข้อมูลดีๆ : เตรียมความพร้อมก่อนขอทุนเรียนต่างประเทศ

ข้อมูลดีๆ : เตรียมความพร้อมก่อนขอทุนเรียนต่างประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลดีๆ : เตรียมความพร้อมก่อนขอทุนเรียนต่างประเทศ

1.  เตรียมความพร้อมด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาในประเทศที่สนใจ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ

2.  สอบวัดระดับภาษาตามเงื่อนไขของแต่ละทุนไว้ตั้งแต่เนินๆ (แต่ไม่ควรเกิน 2 ปีนะจ๊ะ) เช่น สอบ EJU (ญี่ปุ่น) สอบ IELTS (สหราชอาณาจักรอังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) สอบ TOEFL (สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย) เป็นต้น

3.  ติดตามข่าว / ประกาศทุนการศึกษา และทุนแลกเปลี่ยนอยู่เสมอ (ติดตามข่าวใน website ของคณะเป็นประจำจะได้ผลดี)

4.  ตั้งใจเรียน เพราะโดยส่วนใหญ่ผู้ให้ทุนจะมีเงื่อนไขว่าผู้สมัครขอทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 - 3.50 ขั้นไป

5.  เก็บผลงานทุกชิ้น เพื่อจัดทำเป็น Portfolio (ความสามารถ และการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครื่องช่วยให้คณะกรรมการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น)

6.  ทำ Passport ไว้ไม่เสียหลาย

7.  Statement หรือรายงานทางการเงิน สินทรัพย์ ใช้ว่าไม่สำคัญ บางทุนการศึกษาขอให้แสดงรายงานทางการเงินด้วย

หวังว่าข้อมูลจะช่วยน้องๆ เตรียมความพร้อมได้บ้างนะจ๊ะ

ที่มา: งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ