แสดงรายละเอียดข่าวข่าวด่วน!! ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกัน วันพุธที่ 15 ธ.ค. 53 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง SB 4210

ข่าวด่วน!! ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกัน วันพุธที่ 15 ธ.ค. 53 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง SB 4210 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวด่วน!! ข่าวดี!! สำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษของ EALS ให้มาประชุมพร้อมกัน วันพุธที่ 15 ธ.ค. 53 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง SB 4210

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ทุกคน ให้มาประชุมพร้อมกันที่ SB 4210 เวลา 10.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ