แสดงรายละเอียดข่าวศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา

ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มช. ศูนย์สวนดอกอณูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา "Molecular microbial forensics" วันที่ 21 ธ.ค. 53 โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สวนดอกอณูพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-945437

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ